fbpx

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Laila Schouten, 9 december 2014

Volgend jaar gaat een hoop veranderen in het ontslagrecht. De Wet Werk en Zekerheid zal dan in delen worden geïmplementeerd. Hieronder vind je de wijzigingen bij ontbinding van de verschillende contractvormen.

Ontbinding van een tijdelijk contract van zes maanden of langer

Met de nieuwe wetgeving kan jouw contract niet meer automatisch aflopen. Als jouw tijdelijke contract na 1 februari 2015 afloopt, is jouw werkgever verplicht dit één maand van tevoren schriftelijk aan te geven. Doen zij dit niet en word je toch ontslagen? Dan kun je binnen twee maanden na het aflopen van het contract beroep doen op een vergoeding ter hoogte van één maandloon. Jouw ex-werkgever is verplicht dit te betalen. Wanneer zij jou te laat inlichten, dan zijn zij jou het bedrag verschuldigd naar rato. Dit houdt in dat wanneer zij twee weken te laat zijn met het versturen van de brief, zij jou twee weken salaris moeten doorbetalen.

Ontbinding van een contract voor onbepaalde tijd

Wanneer je ontslagen wordt met een vast contract, kan het soms vervelend gaan. Je wordt onder druk gezet en voor je het weet heb je een beëindigingsovereenkomst getekend en ben je jouw baan kwijt. Mocht jou dit overkomen dan heb je met ingang van 1 juli 2015 het recht om binnen 14 dagen na het ondertekenen zonder een reden te hoeven geven deze overeenkomst te ontbinden. Als jij geen schriftelijke toestemming geeft voor jouw ontslag, zal jouw werkgever dit altijd via het UWV (wanneer het om bedrijfseconomische redenen gaat of wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent) of via de kantonrechter (bij alle andere redenen van ontslag) moeten regelen. Mocht het UWV voor jou met een negatief oordeel komen, dan heb je het recht om binnen twee maanden na de uitspraak naar de kantonrechter te stappen waar de zaak nog een keer bekeken zal moeten worden.

De overige veranderingen

De nieuw Wet Werk en Zekerheid omvat nog veel meer aspecten; zo wordt bijvoorbeeld ook de duur van de WW-uitkering aangepast. Verder is het van belang om niet alleen te weten wat jouw rechten zijn bij ontslag, maar ook bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Het is daarom raadzaam om uit te zoeken wat jouw rechten zijn. Zie de onderstaande websites, deze geven een duidelijk beeld van de veranderingen in de wetgeving:


LinkedIn (3)

Laila Schouten (LinkedIn)
Laila is een enthousiaste blogger met een liefde voor schrijven, bordspelletjes en lekker eten. Met haar blog, Undercover Professionals, probeert zij hoogopgeleide starters zonder baan in hun studierichting toch weer die boost geven om de stap te zetten naar de carrière waar zij al sinds hun studietijd van dromen.