fbpx

Sabrina Mijnals

Mijn kracht is mensen verbinden met de bedrijfsstrategie en met elkaar door mijn inlevingsvermogen en betrokkenheid. Hierbij behoud ik een goede balans tussen de zakelijke afweging en het inlevingsvermogen. Ambitieuze doelstellingen zijn voor mij geen reden voor stress, maar een motivator om de lat hoog te leggen. Tegenslagen los ik op met mijn creativiteit ten behoeve van de uitgezette lijn. Aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor de klant, de mede-werker en andere stakeholders is hierbij mijn belangrijkste drijfveer. Dit geeft mij voldoening en energie.
Ik heb snel overzicht over wat er binnen een bedrijf of afdeling speelt en heb oog voor de keten. Hierdoor zie ik de consequenties van zowel problemen als oplossingen. Ik breng medewerkers in beweging om gezamenlijk vanuit enthousiasme en intrinsieke motivatie de beoogde toegevoegde waarde aan de bedrijfsstrategie te leveren. Hierbij buig ik eventuele weerstand om met transparante communicatie en behoud ik een blijvende focus op de strategische bedrijfsdoelen.