fbpx

De toekomst van de bibliotheek

Linda Hoogervorst 23 juli 2018

In gesprek met Ton van Vlimmeren (foto: Mira Media)

De toekomst van de bibliotheek

Stichting DeBroekriem werkt al geruime tijd succesvol samen met tientallen bibliotheken. Financiële steun van de Koninklijke Bibliotheek Nederland maakt het nu voor alle bibliotheken mogelijk te profiteren van de kennis en het netwerk van DeBroekriem. Een logische zet? Jazeker. Een gedeelde missie is mensen samen te brengen en hen op elkaars inzichten te laten voortbouwen. De bibliotheek is bij uitstek een plek om communities, zoals DeBroekriem, te accommoderen en te faciliteren.

Werk en inkomen

Ton van Vlimmeren, directeur van de bibliotheek Utrecht, ziet de meerwaarde. Hij legt uit hoe in de loop der jaren de maatschappij verandert, moderniseert, en hoe die ontwikkeling een beroep doet op de bibliotheken en haar diensten, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen. Tegenwoordig is niet alleen geletterdheid belangrijk bij het vinden van een baan, ook digitale vaardigheden spelen een rol.

Bibliotheken helpen mensen graag zich te ontwikkelen, maar een bibliothecaris kan niet op alle gebieden als deskundige optreden. Hier komt het belang van communities naar voren.  ‘Als jij als werkzoekende de website van het UWV moet doorgronden in je eentje en je hebt alleen de Klik & Tik cursus gevolgd, dan ga je daar je weg niet in vinden. Dus dan zou het mooi zijn als er communities zouden zijn die hierin de helpende hand bieden.’

Van Vlimmeren voorziet voor de bibliothecaris een verbindende rol: ‘Wat het perspectief is van de bibliothecaris over tien jaar? Ik denk dat hij een gelegenheidsgever is, een organisator, een regisseur, iemand die dingen mogelijk maakt in dit publieke domein en mensen rond het delen van kennis, inzichten en duiding bij elkaar laat komen.’

Vrijwilligers worden dan ook steeds belangrijker om de organisatie haar maatschappelijke functie te laten blijven vervullen.  ‘Zij zijn je experts’, zegt Van Vlimmeren. De samenleving komt de bibliotheek in en de beste antwoorden worden gevonden in co-creatie met anderen.

 

Artist impression van nieuwe bibliotheek op de Neude in Utrecht


Nieuwe bibliotheek op de Neude in Utrecht

De nieuwe bibliotheek die gebouwd wordt in het voormalig postkantoor aan de Neude zal plaats bieden aan dit soort communities. ‘De programmering van activiteiten, lezingen, voorstellingen en debatten gaat daarin een veel grotere plek innemen. Wij vinden het belangrijk dat we ruimte vrij kunnen maken om met grotere groepen mensen een gesprek of anderszins te kunnen faciliteren. Ook bij de bibliotheken in de wijk bieden wij hier ruimte voor.’

Ton van Vlimmeren, directeur van de bibliotheek Utrecht, ziet zich voor een belangrijke taak gesteld: ‘De publieke ruimte wordt steeds kleiner, terwijl de behoefte eraan eigenlijk vergroot. Gemeenschaps- en buurthuizen verdwijnen, stationshallen worden afgesloten met poortjes en ook kerken zijn niet meer altijd open. De bibliotheek kan hier een waardevolle rol vervullen.’

DeBroekriem in de bieb

DeBroekriem heeft al jaren ervaring met het opzetten van communities en zet haar expertise graag in om bibliotheken te helpen een steunpunt te worden voor werkzoekenden. Van Vlimmeren onderschrijft het belang: ‘Er bestaat een ontzettende behoefte bij mensen om duiding te krijgen in wat men ziet, hoort, leest en te leren welke betekenis men hieraan moet hechten. Dat willen ze in interactie doen met anderen.’

 


Geregeld organiseert DeBroekriem trainingsdagen, waarbij bibliothecarissen kosteloos geïnformeerd worden over wat hun organisatie kan betekenen op het gebied van werk en inkomen. Meer informatie over de trainingsdagen, de Library Careerday en actuele trainingsdata is te vinden op www.debroekriem.nl/bibliotheek/