fbpx

De bibliotheek: middelpunt van de maatschappij  

25 september 2019

Op 10 september organiseerde Stichting DeBroekriem met House of Skills een symposium in de vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) aan de Oosterdokskade. Tijdens een aantal presentaties en een interactieve ronde kregen de genodigden meer inzage in de nieuwe rol van de bibliotheek. Een verhelderende ervaring met veel nieuwe inzichten.

Luxe roltrappen in deze centraal gelegen vestiging leiden bezoekers comfortabel omhoog naar vele etages met boeken, studieruimtes en congreszalen. Elke etage nodigt met een ruime en lichte indeling uit tot een verkenningstocht tussen de verschillende collecties. Ook midden op de dag bruist het van leven. Overal dwalen bezoekers rond, heerlijk grasduinend tussen de boeken of rustig werkend achter hun laptop.

Warm welkom bij de bibliotheek in Amsterdam

Op de zesde etage bevindt zich de congreszaal van deze middag: ‘het Forum’. Hier verwelkomde DeBroekriem alle deelnemers aan het symposium, waarvan de meesten werkzaam zijn bij bibliotheken. De geïnteresseerden stroomden toe, vol verwachting over wat de dag hen zou brengen. Op de statafels waar zij zich vlak voor het symposium omheen groepeerden, prijkten kaartjes van DeBroekriem met prikkelende teksten, die de lezer uitnodigden tot interactie als werkzoekende of mogelijke samenwerkingspartner.


Afbeelding: Foto’s van het symposium op de Facebook-pagina van DeBroekriem

Stipt op tijd verwelkomde Pieter Vermeer de aanwezigen en deelde zijn persoonlijke verhaal over de oprichting van DeBroekriem. Het werd de deelnemers al gauw duidelijk dat de aanpak van deze mooie organisatie werkt: sinds de start in 2013 vonden al meer dan 5000 mensen een baan na hun deelname aan een of meer netwerkevents. Ook vertelde Pieter over de 45.000 netwerkcontacten in deze community. “Meer deelnemers aan de events van DeBroekriem zijn van positieve invloed op deze cijfers,” benadrukte hij. “Een samenwerking met de bibliotheek vergroot het netwerk aanzienlijk, waardoor je meer werkzoekenden bereikt.” Pieter deelde daarom met de toehoorders dat hij veel vertrouwen heeft in de samenwerking tussen de bibliotheek en DeBroekriem.

Maaike Toonen (Koninklijke Bibliotheek) over het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden

Na de introductie van Pieter deelde Maaike Toonen in een korte presentatie haar inzichten in de veranderende functie van de bibliotheek. “Waar de bibliotheek zich nu bezighoudt met de basisvaardigheden op het gebied van taal en digitalisatie, komt ook het sociaal domein erbij,” informeerde Maaike de gasten. Ze stelde dat de bibliotheken de komende jaren hun inspanningen moeten richten op twee pijlers. De eerste pijler gaat over het zelfredzaam maken via een educatief aanbod, zoals sollicitatiecursussen. De tweede pijler waarbij de bibliotheken het verschil kunnen maken, betreft het faciliteren van hulp en informatie. Hierbij gaat het vooral om mensen die structureel hulp nodig hebben, zoals bij het aanvragen van een DigiD of het doen van de belastingaangifte.

Kleine bibliotheken hebben echter geen menskracht om zich naast het reguliere werk met deze nieuwe taken bezig te houden. Maaike beaamde dan ook dat het belangrijk is om samen te werken. Door partners aan bibliotheken te binden, ontstaan meer mogelijkheden voor de financiering van volwasseneneducatie en een ‘leven lang ontwikkelen’. De kracht van de bibliotheek ligt in haar centrale rol in de maatschappij. Dat biedt kansen voor contacten met mogelijke partners om het gezamenlijke doel te bereiken: de bibliotheek van toegevoegde waarde in een leven lang leren.

Vanessa Roelse (Sociaal-Economische Raad) over leven-lang-ontwikkelen bij de bibliotheek

De vertegenwoordiger van de SER, Vanessa Roelse, vertelde meer over het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’, wat op haar actie-agenda staat. Zo benadrukte ze dat er veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn. Door digitalisering en robotisering verdwijnen niet alleen banen, er komen ook banen bij. Vanessa gaf aan dat er momenteel minder banen zijn voor de groep van middelbaar opgeleiden. “Er zijn nieuwe vaardigheden nodig, zoals creativiteit, emotionele intelligentie, e-skills en sociale communicatieve vaardigheden,” legde ze verder uit. Helaas blijkt dat de groep lager opgeleiden achterblijft bij het volgen van opleidingen en cursussen. “Het moet vanzelfsprekend worden om jezelf te blijven ontwikkelen; je moet niet alleen in actie komen als je baan bedreigd wordt.” De bibliotheek is laagdrempelig, onafhankelijk en actief. “De OBA kan mensen bereiken en helpen met hun verdere loopbaanontwikkeling door samen te werken met partners als DeBroekriem en House of Skills,” besloot Vanessa haar presentatie.

Aanbod DeBroekriem voor bibliotheken

Aan het einde van de middag attendeerde Pieter Vermeer de bezoekers op het aanbod dat DeBroekriem kan doen dankzij een partnership met de Koninklijke Bibliotheek Nederland: “We organiseren aankomend jaar diverse trainingsdagen om bibliotheekmedewerkers mee te nemen in onze community-aanpak. We geven daarbij inzicht in onze methodiek, delen concrete werkvormen en oefenen met groepsdynamica. We hopen dat eind 2020 minimaal 50 bibliotheken de handen uit de mouwen steken om zelf ook aan de slag te gaan met programmering voor de doelgroep werkzoekenden”. Nieuwsgierig naar dit aanbod? Kijk op www.debroekriem.nl/bibliotheek/